Mordors svarta språk

by Björn Axén

Nam Nazg push Kâlishi Gothûr Golugûb
Udu hâdbulish gûrûb Gazatgothûr
Krith fundâkal mautasht Gothûr Tarkûb
Ash Burz Sûlbulishi Burz Gothûr
Ghid Hîthi lizhut Dûgishi Burzumûb

Ash Nazg Durbatulûk, Ash Nazg Gimbatul,
Ash Nazg Thrakatulûk agh Burzumishi Krimpatul
Ghid Hîthi lizhut Dûgishi Burzumûb

* * *

In English.

Här beskrivs en version av det svarta språk som Sauron konstruerade för sitt rike Mordor. För enkelhetens skull benämns språket som ”svartiska”. Svartiskan här bygger dels på den svartiska som används på svenska lajv samt bronsåldersspråket hurritiska och utvecklades till lajvet Utumno.

Språket syftar till att binda samman Tolkiens syn på ondska som den manifesteras genom Mordor som det värsta i den moderna totalitära staten och orkerna som det värsta hos nyttomaximerande egoistiska och destruktiva människor. Ett språk för att binda dem alla.

Även om språket som här presenteras är konsistent med ringversens rader i ord och form så ska detta inte ses mer än som ett försök att konstruera en svartiska värdig Tolkiens vision av språket. Det ska också sägas att det som presenteras här endast är en början men som förhoppningsvis är tillräckligt utförlig för att andra ska kunna fortsätta utveckla språket i samma anda. Som komplement till denna presentation av grammatiken finns en text där tankarna bakom reglerna och de mer exotiska detaljerna diskuteras. Därutöver även tolkningar av hur Mordor ska förstås som en manifestation av ondskan enligt Tolkien.

Språket utvecklades som sagt till ett lajv och ingår i en lajvtradition som handlar om att gestalta orker och liknande varelser. Det går så klart utmärkt att använda det även till andra saker som bordsrollspel eller fanfiktion som utspelas i Tolkiens Midgård.In English.

Advertisements