Ännu närmare hurritiska?

by Björn Axén

Titta på Nemirovskys analys av svartiskan igen och funderar på att föra språket närmare hurritiskan. Det är framförallt verbendelsen ‘at’ kom att tänka på.

Nemirovsky skriver om det:

at – formant of jussive/intended future in verbal forms / ed – formant of future in verbs”. Som språket ser ut nu markerar ‘at’ som transitiv presens och infinitiv. Detta är hämtat från lajvsvartiska där den markerar både transitiv och intransitiv.

Även ‘burz’ är intressant och kanske man kan göra något med N:s analys:

burz– “dark” / wur– “to see” in fact, but the root is present in wurikk– “to be blind” and really would express something opposite to “see, seeable” with any negative particle, while there is a particle z in Hurrian with the possible meaning “to be at the very limit of, up to the end of, complete”. So wur + z could really give the meaning “where the seeing is near/at its limits” – of course not Hurrian as such, but a quite possible “play” of any linguist with the Hurrian material.”

http://folk.uib.no/hnohf/orkish.htm

Advertisements