Ny version av ringversen

by Björn Axén

I sann tolkienanda kan jag inte låta språket vara fixerat. Jag har filat lite på min version av ringversen. Här är den nya, ändringarna är markerade:

  1. Nam Nazg push Kâlishi Gothûr Golugûb (Three Rings for the Elven-kings under the sky)
  2. Udu gûrhâdbulishi Gazatgothûr (Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone)
  3. Krith fundâkal mautasht Gothûr Tarkûb (Nine for Mortal Men doomed to die)
  4. Ash Burz Sûlbulishi Burz Gothûr (One for the Dark Lord on his dark throne)
  5. Al Hîthi lizhut Dûgishi Burzumûb (In the Land of Mordor where the Shadows lie)
  6. Ash Nazg Durbatulûk, Ash Nazg Gimbatul (One Ring to rule them all, One Ring to find them)
  7. Ash Nazg Thrakatulûk agh Burzumishi Krimpatul (One Ring to bring them all, and in the darkness bind them) 
  8. Al Hîthi lizhut Dûgishi Burzumûb (In the Land of Mordor where the Shadows lie)

Den första ändringen i andra raden som ändrats från “Udu hâdbulish gûrûb Gazatgothûr” till “Udu gûrhâdbulishi Gazatgothûr” (Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone). Istället för konstruktionen “sju sal(ar)-deras-i sten-av dvärgfurstar(ar)-åt” är konstruktionen nu ett sammansatt ord “sju stensal(arna)-deras-i-bestämd åt dvärgfurst(ar)-åt”.

Den andra ändringen återfinns i rad 5 och 8 som är samma mening. Jag har ändrat ordet ‘ghid’ till ‘al’ som jag tagit från lajvsvartiskan. Så istället för “Ghid Hîthi lizhut Dûgishi Burzumûb” får vi “Al Hîthi lizhut Dûgishi Burzumûb” (In the Land of Mordor where the Shadows lie).

Jag funderar även över rad 3 “Krith fundâkal mautasht Gothûr Tarkûb” (Nine for Mortal Men doomed to die). Dessutom är jag inte helt nöjd med verbsystemet. Vilket skulle kunna påverka versen en aning.

Advertisements