Ringversen på hurritiska

by Björn Axén

Jag håller på att se över Nemirovksys analys av ringversen och den överensstämmer med ringversen på svartspråket.

Med lite bändande så får jag ihop ringversen på hurritiska. ‘nazg’ (ring) kommer ju från valarin ‘nashkad’ och ‘aye’ (och) är uppenbarligen hettitiska.

Ordet wurzummane har ett led, -umma- som inte Nemirovsky tar upp men som jag tycker passar förvånansvärt bra.

“The form –umme produces the nominal of the action, that is, the infinitive: e.g. itt=umme “departure”, ta!=umme “donation”; fahr=umme “goodness”.” Jämför det med “burzum” där -um enligt flera, bl.a. lajvsvartiska, motsvaras av -nes i engeska. burz-um “dark-nes”

she khap torubedlok
she khap kibedel
she khap tharikedlok
aye 
wurzummene kerimbudel

Det kan jämföras med svartspråkets vers:

Ash nazg durbatulûk
Ash nazg gimbatul
Ash nazg thrakatulûk
agh burzum-ishi krimpatul

Advertisements