Zhâburi 2.0 på engelska

by Björn Axén

Jag har fått hjälp att översätta texterna här till engelska vilket är mycket kul. Samtidigt håller jag på att se över språket. Jag har dock bestämt mig för att inte ändra på den här sidan och istället lansera en andra version direkt på engelska. Den stora skillnaden är att 2.o –som man kan kalla den nya versionen – bygger mindre på lajvsvartiska och mer på Nemirovskys analys av ringversen som inspirerad av hurritiska. (Se föregående post för hur ringversen typ skulle se ut på hurritiska.)

Skillnaden kan sägas vara att medan 1.0 utgick från lajvsvartiska och ämnade att anpassa den till svartspråket som inspirerat av hurritiska är 2.0 en omstart där språket utgår från analysen om att språket är inspirerat av hurritiska. För att knyta språket närmare knyter jag det även till uralviska (primitive elvish) som talades innan alverna splittrades.

Tanken är att de blivande orkerna talade uralviska. Ur detta språk utvecklades den första orkiskan. När Sauron tog över som Mörkrets befälhavare skapade han svartspråket för att styra upp de splittrade arméerna. Detta språk byggde på – enligt min idé – på det jag kallar för urorkiska, valarin och andra språk. Intranarrativt innebär det att svartspråket ordmässigt har rätt mycket gemensamt med alviska men förvridet så att det ser rätt annorlunda ut utifrån särskilda regler. T.ex. blir heter silver på uralviska “kjelepê” vilket ger sindarin “celeb”, quenya “telpe” och  telerin “tyelpe”. På urorkiska “gzhalag” och på svartspråket “ghalag”. Ett annat exempel är Feanor som blir “Pashanâz” via uralviska “Phaj-anâro”, quenya “Feanáro”. 

Lajvsvartiska kommer istället komma in när dessa källor inte räcker till.

Advertisements