Azhanaklash – en början på slutet

by Björn Axén

Innan mina ändringar av zhâburi ledde till version B började jag med en översättning av Ainulindale till zhâburi (A). Det var i det arbetet som jag kom fram till att jag ville ändra rätt mycket i språket vilket ledde till B-versionen. I alla fall så ger det lilla jag skrev en rätt bra bild av zhâburi (A). Här presenterar jag bara text inte någon grammatisk analys. Jag kommer nog att publicera en sådan senare. Jag gjorde flera översättningar av varje stycke här kommer ett urval. Azhanaklash är helt enkelt en direkt översättning av Ainulidale – azhan “ainu” och aklash “musik” (lajvsvartiska). Jag använde även översättningen Aklash Azhanûbi direkt översättning av “The Music of the Ainur”.

* * *

Gimnâsh Ashi, zaur Anûdish golugasi ishat “Ilúvatar”; agh ashurz Ashis tanasht Azhani, pak Mâkhani, zaur tun foshuni zhargûb Ashîb, agh pak tul â Ashish tun ugîl Ashis tanasht kon narza.

Agh Ashis Azhanûri Zhabun, agh zhurm aklashûb danul; agh tul Ashîr glirun, agh Ashi anunûk. Agh Ashis zabunul, agh taurat aklashûb danulil; agh Azhani Ashîr glirun, agh Ashi anunûk.

Tug îlmuzg tul ashal ashuk glirun, nanulg pak sha, zashil argi kazbun; ug gokh Azhanûbi zûrbun tug tak hiki hugûb Ashûbi, zaur tul potâkal, agh zûrbumishi shinûbi tulub tul tug thak ghaldunasht.

Tug gha mâgham tul kasbun tul tholam zhûrbun gha, agh shaum agh glum tulub shumun.

Agh bazgun at Ashis sha Azhani shabugdun agh tulûr gazhabun morûrz taurat, mush nakaulunûk tulûr mâgh bakh zaur moram agh khôram âr Ashi ugîl nagogbunikh. Agh khôrumasi ashumbulûb agh fundbulûb Azhani nazhargan, kâ at tul gapushun Ashîr agh hoshun.

Advertisements