Om

Första gången jag kom i kontakt med Tolkiens värld var när min klassföreståndare i fyran läste högt ur Bilbo. Jag blev förtrollad och har sedan dess fascinerats allt mer av Tolkiens värld.  Jag började skapa mina egna fantasivärldar och fann snabbt att om man ska beskriva en kultur så måste man fundera kring språket. Det går inte att skilja kultur och språk från varandra.

I mitten av 1990-talet kom jag via levande rollspel i kontakt med svartiskan, ett språk för orker som baserades på det lilla material som finns i Tolkiens verk. Men jag var aldrig nöjd med lajvsvartiskan. Jag drömde om en svartiska värdig den som Tolkien föreställde sig att Sauron skapat.

Det var två saker som behövdes för att det skulle bli av. Först behövdes en bra och konstruktiv analys av Mordors svarta språk. På den eminenta sidan Ardalambion presenterade Helge K. Fauskanger sin analys och även Craig Daniels. Men senare presenterade Fauskanger även en analys av Alexandre Nerimovsky där det svarta språket kopplades till bronsåldersspråket hurritiska på ett mycket övertygande sätt.

Jag drogs senare med i lajvprojektet Utumno där vi skulle gestalta livet i Mordor. Jag tog tillfället att inom projektet utveckla lajvsvartiskan till Mordors svarta språk med inspiration av hurritiskan. Det arbetet presenterar jag nu här. Det finns också som en PDF i ett av våra utskick till arrangemanget. Därutöver arbetade vi ut mycket av samhället i Mordors land och tankarna bakom som också presenteras här.

Texterna är alltså skrivna tillsammans av arrangörsgruppen Utumno. Jag har gjort vissa små ändringar. I texterna förekommer referenser till till olika paragrafer i Utumnos språkutskick.

Jag har nu fortsatt mitt arbete med språket som utvecklas från det som presenterades till Utumno vilket innebär att en postutumnosvartiska börjat växa fram. Denna nya version har vuxit allt mer och jag presenterar den på engelska här (kallad Zhâburi B)

— Björn Axén,
jan 2017

Advertisements