Affixöversikt

Här listas för en snabb överblick alla zhâburis grammatiska affix. De ordbildande affixen listan under “ordbildning“.

Substantiv

Kasus Ändelse Beskrivning
Absolutiv Markerar objektet till transitiva verb, eller subjektet till intransitiva verb, samt för subjekt i satser som saknar objekt och som direkt objekt i satser med objekt.
Ergativ -as/-s Markerar subjekt i satser med direkta objekt.
Genitiv -ûb/-^b Markerar ägande och tillhörande. Sv. –s, prepositioner: ’som’, ’av’, ’från’.
Dativ -ûr/-^r Markerar indirekt objekt. Sv. Prepositioner som: ’åt’, ’till,’ för’.
Lokativ -ish/-sh Anger belägenhet, att något befinner sig på en plats. Sv. prepositioner som: ’vid’, ’i’, ’på’, ’längs (med)’.
Instrumentalis -ûg/-^g Markerar att något används som instrument eller verktyg för att åstadkomma något. Sv. prepositioner som: ’med’, ’med hjälp av’, ’medelst’.
Postfix   Exempel
Bestämd artikel -i uruki “orken/orkerna”
Generiska postfix
Animat -hai uruk-hai “orker i allmänhet”
Inanimat -khai shulg-khai “skogar i allmänhet”
Indivualiserare -ashi urukashi “en unik ork”

Pronomen

Fria personliga pronomen
person abs. erg. gen. dat. lok. inst.
1:a exkl. (jag/vi) gûr gûras gûrub gûrur gûrish gûrug
1:a inkl. (vi) gas gâb gâr gash gâg
2:a (du/ni) lat latas latub latur latish latug
3:e (den/de)* luzh luzhas luzhub luzhur luzhish luzhug

Verb

Status/aspekt Suffix
Perfekt -ûk
Negativ -ikh
Initial -il
Final -Vsht

Deskriptivitet

Nominal- & grundstammar  -urz; -al
Verbstammar  -(â)sh (aktiv); -(â)kal (passiv)
Komparation  -Ø
Positiv -am
Superlativ -ai
Advertisements