6. Olika satser

Här beskrivs hur olika satser bildas i Mordors svarta språk.

  1. Frågesatser
  2. Negativa satser
  3. Konditionala satser (villkor)
  4. Komparativa satser (jämförelser)

1. Frågesatser
Frågor konstrueras i svenska antingen med ordföljd som i skillnaden mellan ”jag ser dig” och ”ser jag dig?” eller med hjälp av ett frågeord som till exempel: ”Vad ser jag?”. Svartiskan konstruerarmed hjälp av frågepartikeln ”ur”. Exempel: (a) ur gurs gonat uruk? ”ser jag en ork” (transitivt verb, subjekt i ergativ och objekt i absolutiv); (b) ur gonat uruk? ”syns en ork?” (transitivt verb, objekt i absolutiv, subjektet outalat); (c) ur gonatul uruk? ”ser orken den/dem? (transitivt verb, objekt i bundet pronomen, subjekt i absolutiv)”; (d) ur gonut uruki? ”ser orken?” (intransitivt verb, subjektet i absolutiv, inget objekt).

2. Negativa satser
Svartiskan har två sätt att konstruera negativa satser. Dels med ordet ’nâr’ som kan översättas med ”nej” eller ”inte” som läggs innan verbet, och dels ändelsen verbändelsen ’-ikh’. Exempel: (a) gurs nâr gonat molgi ”jag ser inte trädet”; (b) gurs gonatikh molgi ”jag ser inte trädet”; (c) nâr, zhas gonatulikh ”nej, jag ser den inte”.

3. Konditionala satser (vilkor)
Svartiskan har en konditional konjunktion med vilken konditanala satser kan bildas. Ordet är ’ak’ och kan översättas med ”om”, ”såvida”, ”ifall” etc. Exempel: gûr gonazul, ak luzh skalunusikh ”vi kommer att se dem, om de inte gömt sig”

4. Komparativa statser (jämförelse)
Svartiskan har en kompartiv konjunktion med vilket komparativ (jämförande) satser bildas. Oret är ’arz’ och kan översättas med ”som”, ”liksom”, ”såsom”. Exempel: (a) durub bâl arz golug ”ledaren är mäktig som en alv”; arz lus zorban snaga, zorb tarki ”plundra människan på samma sätt som du plundrade snagan”.

Advertisements