7. Räkneord

Det svarta språkets räkneord är rätt enkla. Det finns tolv stycken grundtal. Tiotalen skapas med hjälp av ordet för 10 ”nuk” till vilket ett grundtal läggs, exempelvis nuk+krak (nukruk) ”10-fyra” 14. För 20-tal till 90-tal lägger man 10 ”nuk” som ändelse till grundtalet, exempelvis mashnuk ”två-tio” 20. För att få exempelvis 22 läggs ett ”agh” (och). Detta ”agh” kan reduceras till ett ”a” när de uttalas. Observera att ”udu” (7) tappar slutvokalen i sammansättningar. Med ändelsen ’-urz’ markeras utpekande, exempelvis: ashurz ”den första”, krakurz ”den femte”, nukhmakhal-makh-ulburz ”den elvahundraelfte”.

0. azg
1. ash
2. mash
3. nam
4. ruk
5. krak
6. ulm
7. udu
8. nog
9. krith
10. nuk

11. Ulb/nukash
12. Num/nukmash
13. nuknam
14. nukruk
15. nukrak
16. nukulm
17. nukud
18. nuknog
19. nukrith

20. mashnuk
21. mashnuk-agh-ash
22. mashnuk-agh-mash
23. mashnuk-agh-nam
24. mashnuk-agh-kruk
25. mashnuk-agh-krak
26 mashnuk-agh-ulm
27. mashnuk-agh-ud’
28. mashnuk-agh-nog
29. mashnuk-agh-krith

30. namnuk
40. ruknuk
50. kruknuk
60. ulmnuk
70. udnuk
80. nognuk
90. krithnuk

100. makh
200. mashmakh
300. namakh
400. rukmakh
500. krakmakh
600. ulmakh
700. udmakh
800. nogmakh
900. krithmakh

1000. nukmakhal
1100. nukhmakhal-makh
1111. nukhmakhal-makh-ulb
7529. udnukhmakhal- krakmakh-mashnuk-agh-krith

Advertisements