10. Skriftsystem

I Tolkiens Midgård finns det två huvudsakliga skriftsystem, noldors skriftsystem tengwar med vilken bland annat ringinskriptionen är skriven, och sindars runor cirth (LotR, Appendix E, II). Tengwar används av människor och hobbitar i Gondor och det forna Arnor. Dvärgarna, och människor som lever nära dem, använder framförallt Cirth. Alverna använder båda systemen. Det finns inget som talar för att Mordor skulle ha ett eget skriftsystem. Och som sagt är ringinskriptionen skriven med tengwar. Samtidigt känns denna skrift problematisk att använda för Mordors språk. Inte bara att den är vacker, utan även det att tengwar är så pass intimt förknippad med alverna och med tanke på hur språken i Tolkiens värld är så pass intimt sammanvävda med såväl verkligheten som moralen (Se Metafysik). Lösningen är enkel. Liksom orkerna är förvridna varianter av alver är skriften som används i Mordor en förvriden variant av Tengwar.

Tanken med systemet är att tecknen skrivs med pensel eller ristas in i metall, sten eller trä. Varje tecken består av ett vertikalt streck motsvarande tengwars telcor samt ett eller två horisontella streck som motsvarar tengwars luvar. Slutna luvar motsvaras av ett vertikalt streck i samma längd som de horisontella. Vokaltecknen är antingen vertikala, horisontella eller diagonala streck. Tecknen skrivs officiellt med pensel där de vertikala och diagonal strecken dras uppifrån och ner och de horisontella från vänster till höger. Varje penseldrag betonas starkt i början för att avslutas lätt så att strecket bildar en spets. Tanken är att strecken vagt ska likna kilarna i kilskrift.

Siffrorna är kopplade till respektive ljudvärden. 1 ash, 2 mash, 3 nam, 4 ruk, 5 krak, 6 ulm, 7 udu, 8 nog, 9 krith, 0 azg.

Se även lajvsvartiskan för skriftsystemet za maush.

Ringversen Ash Nazg Durbatulûk, Ash Nazg Gimbatul, Ash Nazg Thrakatulûk agh Burzumishi Krimpatul med Maushur respektive Tengwar.

cropped-ringvers-header-b.jpg

One_Ring_inscription

Maushur table
maushur-siffror

Advertisements