Uppdateringar

Eftersom jag börjat ändra på saker i texterna så beskriver jag vad som förändrats här. Se även kommentarerna för vilka ändringar som kan vara på väg. 

2017.11.28: Lade till en swadesh-ordlista under Lajvsvartiska.
2017.01.05: Uppdaterade ‘Om’ med länkar, en till Nordic LARP Wiki om Utumno och en till den engelska sidan där jag presenterar zhâburi B.
2016.05.03: Lade upp en ny version av skriftsystemet där jag rättat ett par fel, ändrat så att det finns två tecken för R där det nya tecknet är det som tidigare motsvarar H. Det tecknet, som ser ut som ett + betecknar nu ett rungrots-r. Därmed behövdes även ett nytt tecken för H. Jag har också lagt till ett nasaltecken som skrivs som ett kort horisontellt streck placerat under det tecken som nasalen kommer före.
2016.03.30: Lade till prefixet na- under Ordbildning.
2016.03.28: Lade till suffixen -atâr och -âtur under Ordbildning.
2016.02.25: Lade upp skriftsystemet za maush under lajvsvartiska.
2016.02.17: Nytt stycke i texten om skriftsystemet om hur man skriver det.

Advertisements